【Timete Scrutores Aevi】

樂譜 - Sheets

詞曲/Kinra

Timēte, timēte Scrutōrēs Ævī
Odīte fīnem vestrī mundī sævī
Exigendum est quisquam aspernētur Fāta
Cum aderunt illa Lūcī Magnæ Cantāta
Fīdere cum dēbuissent Jūs tam
Fidēre catenam reī jūstam
Pūniuntor!
Moriuntor!


編者小記

押韻是連長短音也納入考量的,不過也僅止於此,音步之類的並沒有那個能耐去管。 五、六行玩了一些諧音遊戲(Fidere的兩種長短音組合造成的兩種字義、jus-tam連起來跟分開的不同意義),也因此用了比較特殊的文法。 至於第三行exigendum跟quisquam性別不一致的問題倒不是文字遊戲,而是跟這首詞背後的幻想島故事有關,只不過故事本身可能還要好幾年以後才會寫出來吧。